Eksperimentālās hidrobioloģijas nodaļas darbs veltīts ūdens vides veselības un to noteicošo faktoru noskaidrošanai, kā arī inovatīviem risinājumiem vides kvalitātes uzlabošanai. Nodaļas galvenie pētījumu virzieni ir:

 • Ekoloģiskā riska noteikšana hidroekosistēmās;

 • Biotestēšana - toksisku vielu, piesārņotu ūdeņu un sedimentu toksiskās ietekmes noteikšana ar biotestu palīdzību (dažādos trofiskuma līmeņos);

 • Ekotoksikoloģiskie eksperimenti un test;

 • Bīstamo aļģu masveida attīstība saldūdens un jūras vidē;

 • Aļģu toksīnu bioakumulēšanās un toksiskā iedarbība;

 • Baktēriju un aļģu sabiedrības savstarpējā mijiedarbība;

 • Jaunu piesārņotāju monitoringa metožu izstrāde.

 

 

Ciešākie sadarbības partneri

 • Latvijas Universitāte

 • Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs

 • Nacionālo Bruņoto spēku Jūras spēku flotile

 • Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts (BIOR) 

 • ... pārējie.

Kontakti

{google_map}LHEI|version:classic|link:no|show_info:no|width:250|height:250|https:yes{/google_map}

Voleru iela 4, LV-1007, Rīga.

E-pasts: hydro@latnet.lv
Datu aizsardzības speciālists Aleksandra Ivanova: das@lhei.lv

Šī mājas lapa izmanto Sīkdatnes, apmeklējot to Jūs piekrītat to izmantošanai.