Jaunumi

Latvijas Hidroekoloģijas institūts šīs nedēļas izskaņā iesaistījies divos sabiedrības izglītošanai veltītos pasākumos divās lielākajās Latvijas jūras pilsētās:

* 21. augustā Liepājā Vides dienā kopā ar Liepājas pašvaldību praktiskas ievirzes aktivitātes Baltijas jūras bioloģiskās daudzveidības izzināšanā, vairāk informācijas - https://www.liepaja.lv/ar-praktiski-izzinosam-aktivitatem-aicina-iepazit-baltijas-juras-piekrastes-vertibas/?fbclid=IwAR3MCLAU5bcREv26ZaLmTDLAcKk_JzGnlzoEWsSO0HTL_O98tOMMcQDFPmo

* 23. augustā Rīgā, 2. Rīgas Starptautiskās laikmetīgās mākslas biennāles RIBOCA2 Ģimenes dienā - iepazīšanās ar nezināmo jūras pasaulē (akvāriju formātā), vairāk informācijas - https://www.rigabiennial.com/lv/calendar/family-day

Pasākums Liepājā notiek sekojošu projektu darba ietvaros:

  • Interreg Baltijas jūras reģiona programmas projekts "Completing management options in the Baltic Sea Region to reduce risk of invasive species introduction by shipping (COMPLETE)";
  • atbalsts pēcdoktorantūras pētniecības īstenošanai (nr. 1.1.1.2/16/I/001) “Agrīnās brīdināšanas sistēmas izstrāde ūdens vides kvalitātes novērtēšanai, izmantojot inovatīvas ekotoksikoloģiskas metodes sānpelžu (Amphipoda) reproduktīvo traucējumu noteikšanai”, pētniecības pieteikuma numurs 1.1.1.2/VIAA/3/19/465.

Privātā dīķī Cēsu apkārtnē ir ievietotas 9 nerūsējošā tērauda konstrukcijas (mezokosmi), kuros pievienota vecināta (ar UV starojumu, spiedienu un augstu temperatūru) un nevecināta plastmasa, lai vairāku mēnešu garumā novērotu izmaiņas ekosistēmā, kas radušās plastmasas klātbūtnē. Pirmie rezultāti liecina par skābekļa režīma izmaiņām mezokosmos, kuros pievienota plastmasa. Eksperiments palīdzēs izprast pieaugošā plastmasas atkritumu daudzuma ietekmi uz vidi un organismiem.
Mikroplastmasas pētījumi saldūdeņos LHEI tiek realizēti atbalsts pēcdoktorantūras pētniecības īstenošanai projekta ietvaros, projekta numurs 1.1.1.2/16/I/001, pētniecības pieteikuma numurs 1.1.1.2/VIAA/2/18/359.

Kā paredzēts pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumā, laikā no 31. jūlija līdz 5. augustam Latvijas Hidroekoloģijas institūta darbinieki veic jūras vides regulāros novērojumus un paraugu ievākšanu - monitoringu - Rīgas līcī un Baltijas jūrā. Šoreiz vasaras sezonas monitoringa reiss notiek sadarbībā ar NBS Jūras spēkiem, izmantojot štāba un apgādes kuģi A-90 "Varonis". Ceram uz labvēlīgiem laika apstākļiem darbu veikšanai! Reisa maršrutam var sekot - https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/shipid:352289/mmsi:275307000/imo:0/vessel:LV_WARSHIP_A_90

Tāpat kā pirms gada, arī šovasar LHEI piedalās ar izglītojošu pasākumu Rīgas līča regatē, kura sākas 28. jūnijā, Ventspilī. LHEI savukārt 29. jūnijā turpinās kliedēt mītus par Baltijas jūru un iepazīstināt ar faktos balstītu informāciju par Baltijas jūras vidi. Būs iespēja uzzināt par farmaceitisko vielu daudzumu jūras ūdenī, mikroplastmasu un citām piesārņojošām substancēm, kā arī iepazīties ar svešzemju sugām - ne tikai apskatot, bet arī nogaršojot zupas formā. Vairāk par regati https://gulfofrigaregatta.eu/lv
LHEI piedalīšanos regatē finansē Interreg BSR projekti CWPharma, COMPLETE, FanpLESStic-sea un EK projekts EMODnet Data Ingestion.

Un, tāpat kā 2019.gada konkursā, arī šogad LHEI pieteikums Latvijas Zinātnes padomes Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursā ir ticis apstiprināts finansēšanai. Atkal ir iespēja strādāt ar fundamentāliem jūras ekosistēmas jautājumiem, šoreiz par vienšūnu un heterocītu veidojošo diazotrofu lomu Rīgas līča slāpekļa budžeta veidošanā. Apsveicam projekta vadītāju Juri Aigaru!

Jūnijs LHEI līdz šim ienesis 3x2 pozitīvus momentus:

- divas jaunas publikācijas, kurās pirmās autores ir doktorantes:

Aurelija Armoškaite, Ingrīda Puriņa, Juris Aigars, Solvita Strāķe, Pia Frederiksen, Lise Schroeder, Henning Sten Hansen, 2020. "Establishing the links between marine ecosystem components, functions and services: An ecosystem service assessment tool". Ocean & Coastal Management, 193, https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2020.105229

Astra Labuce, Solvita Strāķe, Inta Dimante-Deimantovica, 2020. "Eurytemora affinis (Poppe, 1880) (Copepoda, Calanoida) in the Gulf of Riga, Baltic Sea — elemental composition and diurnal vertical migration."  Crustaceana 93(3-5):447-466, DOI:10.1163/15685403-00003977

- divas jaunas maģistra grāda īpašnieces:

Apsveicam Agitu Madernieci un Annu Lanku ar bioloģijas maģistra grāda iegūšanu un prieks par spoži aizstāvētajiem maģistra darbiem!

- un divus jaunus apstiprinātus projektus:

LVAFA projekts "Rīgas līča vides stāvokļa novērtēšanas rekomendāciju izstrāde un ieviešana klimata izmaiņu apstākļos, izmantojot vienšūņa Mesodinium rubrum attīstības īpatnības",

EK programmas CEF Telecom projekts "Baltic Data flows (2019-EU-IA-0115)".

Vai to, ko Tu dari ezerā, kāds redzēs un atklās pēc gandrīz 100 gadiem? Cik ilgstošas var būt ietekmes uz ezeru sekas? Vai ezera ekosistēma pati spēj uzlaboties? Par to, ko slēpj Latvijas ezeru dzīlēs esošās fosilijas un kas noskaidrots PostDoc granta pētījumu rezultātā radiožurnālā «Zināmais nezināmajā» stāsta Latvijas Hidroekoloģijas institūta pētniece Inta Dimante-Deimantoviča un Latvijas Universitātes asociētais profesors Normunds Stivriņš.

LHEI saka paldies visām 13 "ēnām", kuras ar interesi, zinātkāri un vēlēšanos saprast pētīja jūras fitoplanktonu un makrozoobentosu, strādāja ar mikroplastmasas paraugu sagatavošanu un sānpelžu dzīves noslēpumiem. Tika noteiktas arī barības vielu koncentrācijas jūrā un noskaidroti zemūdens dabas vērtību izpētes principi.

Mikroplastmasas analīžu apguve veikta vairāku mikroplastmasas pētniecības projektu ietvaros, tai skaitā atbalsta pēcdoktorantūras pētniecības īstenošanai, projekta numurs 1.1.1.2/16/I/001, pētniecības pieteikuma numurs 1.1.1.2/VIAA/2/18/359.

Aprīlī un maijā publicēti divi jauni raksti ar LHEI pētījumu rezultātiem. Lepojamies!


Suhareva, N., Aigars, J., Poikane, R., Jansons, M. Development of fish age normalization technique for pollution assessment of marine ecosystem, based on concentrations of mercury, copper, and zinc in dorsal muscles of fish. Environ Monit Assess 192, 279 (2020). https://doi.org/10.1007/s10661-020-08261-x

Zawiska, I.; Dimante-Deimantovica, I.; Luoto, T.P.; Rzodkiewicz, M.; Saarni, S.; Stivrins, N.; Tylmann, W.; Lanka, A.; Robeznieks, M.; Jilbert, T. Long-Term Consequences of Water Pumping on the Ecosystem Functioning of Lake Sekšu, Latvia. Water 202012, 1459. https://www.mdpi.com/2073-4441/12/5/1459

Šogad pirmo reizi Latvijas Hidroekoloģijas institūts piedāvājis "ēnošanas" iespējas enudiena.lv, ievietojot informāciju par 4 vakancēm. 12. februārī būs iespējams "ēnot" trīs zinātniskos asistentus un pētnieku, darbojoties laboratorijās ar jūras floras un faunas pārstāvjiem, kā arī piedaloties mikroplastmasas pētījumos. Esam patīkami pārsteigti, ka teju uz visām vakancēm jau saņemti skolēnu pieteikumi!

Aprīlī un maijā publicēti divi jauni raksti ar LHEI pētījumu rezultātiem. Lepojamies!


Suhareva, N., Aigars, J., Poikane, R., Jansons, M. Development of fish age normalization technique for pollution assessment of marine ecosystem, based on concentrations of mercury, copper, and zinc in dorsal muscles of fish. Environ Monit Assess 192, 279 (2020). https://doi.org/10.1007/s10661-020-08261-x

Zawiska, I.; Dimante-Deimantovica, I.; Luoto, T.P.; Rzodkiewicz, M.; Saarni, S.; Stivrins, N.; Tylmann, W.; Lanka, A.; Robeznieks, M.; Jilbert, T. Long-Term Consequences of Water Pumping on the Ecosystem Functioning of Lake Sekšu, Latvia. Water 202012, 1459. https://www.mdpi.com/2073-4441/12/5/1459

ES Kohēzijas fonda projekta Nr. 5.4.2.2/17/I/002 "Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru"ietvaros iegādātas divas viedās bojas (smart buoys), kuras paredzētas attālinātai jūras vides parametru mērīšanai.

Atšķirībā no daudziem citiem pasākumiem, kuri atcelti vai pārcelti uz vēlāku laiku, Vides toksikoloģijas un ķīmijas biedrība (SETAC) savu Eiropas mēroga konferenci 3.-7. maijā noturēja tiešsaistē. Šādā režīmā konferencē ar diviem stenda referātiem pārstāvēts arī LHEI. Projekta CWPharma rezultāti apkopoti referātā "Biotests evaluate contaminants reduction via advanced waste water treatment" (I.Putna-Nīmane), savukārt referāts "Determination of acute and chronic ecotoxicological effects of leachates from geosynthetics in different stages of artificial hydraulic engineering application process" iekļauj ERA-Net RUS Plus projekta EI-GEO un pēcdoktorantūras pētniecības pieteikuma Nr. 1.1.1.2/VIAA/3/19/465 (Atbalsts pēcdoktorantūras pētniecības īstenošanai, projekta numurs 1.1.1.2/16/I/001) darbu rezultātus (E.Strode).
Konferences apraksts - https://dublin.setac.org/  un konferences virtuālā norises vieta - https://scicon.setac.org/#topics-tab

LHEI piedāvā iespēju izstrādāt kursa, bakalaura vai maģistra darbus vairākās pētījumu tēmās. Interesentus lūdz sazināties ar darbu vadītājiem, izmantojot norādītās e-pasta adreses. 

Pielikumi:
Download this file (Studiju darbu tēmas 2019.pdf)Studiju darbu tēmas 2019.pdf[Tēmas]348 kB

Interreg Baltijas jūras programmas projekta COMPLETE ietvaros Latvijas Hidroekoloģijas institūts noorganizējis dokumentālas filmas "Baltic hitchhakers" izveidošanu par invazīvo sugu izplatīšanos jūrā ar kuģošanu. Filmu var skatīties šeit - https://www.balticcomplete.com/publications/movies

No 19. līdz 21. novembrim Rīgā notiek starptautisks jūras plānotāju forums "Global meets regional". LHEI forumā pārstāvēts ar trim runātājiem - sesijās "Pitch Stage" 19. novembrī (Anda Ikauniece) un sesijā "Marine Green Infrastructure and Its Role in MSP and Climate Refugia" 20. novembrī, kur piedalās vadošie pētnieki Juris Aigars un Solvita Strāķe. Vairāk par pasākumu - http://www.panbalticscope.eu/mspforum/agenda/

Latvijas Hidroekoloģijas institūts ir uzsācis īstenot otru pēcdoktorantūras pētniecības projektu - “Agrīnās brīdināšanas sistēmas izstrāde ūdens vides kvalitātes novērtēšanai, izmantojot inovatīvas ekotoksikoloģiskas metodes sānpelžu (Amphipoda) reproduktīvo traucējumu noteikšanai”.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstītā pēcdoktorantūras pētniecības pētījumā plānots apvienot dažādas pētniecības darbības sānpelžu reprodukcijas attīstību ietekmējošu risku novērtēšanā – dažādu bioloģisko efektu rādītāju konstatēšanu dabiskos vides apstākļos (vispārējā stresa indikatorus, neirotoksiskā stresa biomarķierus, smago metālu ietekme) un eksperimentālos (hroniskos) pētījumos ar zināmu toksikantu klātbūtni. Šādas agrīnās brīdināšanas metodes Latvijas teritoriālajos ūdeņos vēl netiek izmantotas, galvenokārt nepietiekošas metožu aprobācijas dēļ, tāpēc pētniecības projekta rezultāti sniegs būtisku ieguldījumu vides kvalitātes problēmu risināšanā.

 

Pētniecību finansē: Atbalsts pēcdoktorantūras pētniecības īstenošanai, projekta numurs 1.1.1.2/16/I/001, pētniecības pieteikuma numurs 1.1.1.2/VIAA/3/19/465

ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/008 "Pētniecības infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un institucionālās kapacitātes stiprināšana Daugavpils Universitātē" ietvaros LHEI, kā Daugavpils Universitātes aģentūra, šoruden ticis pie jaunas mikroviļņu krāsns, kas nepieciešama paraugu sagatavošanai (attēlā), velkmju sistēmām un laboratorijas mēbelēm. Tagad tik jāpabeidz laboratoriju iekārtošana ar jauniegūto aprīkojumu.

Ar viesiem bagātā februāra pēdējā nedēļā LHEI ieradās Rīgas Klasiskās ģimnāzijas 7. klases skolēni un skolotāja ar mērķi izzināt mikroplastmasas pētniecību. Viņiem tika vadītas trīs nodarbības – mikroplastmasas ievākšana un pētniecība Latvijā, mikroplastmasas apstrāde un  mikroplastmasas noteikšana. Skolēni paši varēja  pamēģināt blīvuma separāciju, atdalot plastmasas piesārņojumu no smiltīm un līdzi paņemtajiem plastmasas priekšmetiem noteikt, kāda veida plastmasa tā ir. Paldies pētniecēm Ievai Putnai-Nīmanei, Intai Dimantei-Deimantovičai un zinātniskajai asistentei Martai Baronei par nodarbību vadīšanu. 

Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta klimata izziņas un inovāciju kopienas "Climate-KIC" izglītības un mobilitātes programmas "Pioneers" ietvaros oktobrī LHEI darbojas divi viespētnieki - Damirs Hamulics no Slovēnijas un Izabela Zaviska no Polijas. Darbu loks aptver gan lauku darbus, gan aktivitāti laboratorijā. Damira darba tēma saistīta ar pretapauguma krāsu izpēti, bet Izabela strādā ar paleobioloģiju un vēžveidīgo noteikšanu. Vairāk par "Climate-KIC" programmu "Pioneers" - https://pioneers.climate-kic.org/

Savukārt oktobra vidū uzņēmām pamatskolas "Rīdze" 7. klases skolēnus, lai iepazīstinātu ar darbu zinātnē hidrobioloģijas, ekotoksikoloģijas un datu apstrādes jomās. Izpelnījāmies arī atzinību!

27. februārī noskaidroti Interreg V-A pārrobežu sadarbības programmas Latvija - Lietuva pēdējā projektu konkursa rezultāti. Diviem projektu pieteikumiem, kuros piedalāmies, ir piešķirts finansējums. Latvijas Hidroekoloģijas institūts ir vadošais partneris projektam MEDWwater par farmaceitisko vielu pārvaldību ūdens vidē un partneris projektā ESMIC par plastmasas piesārņojuma samazināšanu. Liels paldies pētniecei Ievai Putnai - Nīmanei par ieguldījumu projektu pieteikumu gatavošanā!

Vairāk par konkursa iznākumu - https://latlit.eu/42-project-applications-of-the-3rd-call-for-proposals-are-selected/

Kā partnerim piedaloties starptautiska projekta pieteikumā Baltijas pētniecības programmā, LHEI ir ieguvis iespēju strādāt par garkrasta sanešu plūsmām. Projekta vadošais partneris - Tallinas Tehnoloģiskā universitāte (prof. Tarmo Soomere), finansējums saņemts kā vienam no 7 projektiem starp 130 pieteikumiem. Paldies LHEI pētniecei Maijai Viškai par darbu projekta pieteikuma gatavošanā! Šeit arī oficiālā preses relīze - https://www.eeagrants.lv/?id=99&zina=284

20. februārī Latvijas Hidroekoloģijas institūtā uzņēmām starptautisku skolēnu un skolotāju grupu, kura ieradusies Erasmus+ programmas projekta "Human Impacts @ Coastal Ecosystems" darba ietvaros. Pārstāvjiem no Bulgārijas, Grieķijas, Itālijas, Spānijas, Portugāles un Ogres Valsts ģimnāzijas (uzņemošā skola) stāstījām par Baltijas jūru un tās izpētes metodēm ar okeanogrāfiskām ierīcēm un satelītiem, kā arī iesaistījām laboratorijas darbos. Grupas dalībnieki veica dažādus uzdevumus zooplanktona, zoobentosa un mikroplastmasas izpētē, kā arī iepazinās ar zivju vecuma noteikšanas metodēm, ūdens sāļuma gradientu Pasaules okeānā un ekotoksikoloģijas testu principiem.

27. septembrī LHEI debitē Eiropas Zinātnieku naktī un piedāvā ūdeņu ekosistēmas izpētes programmu, kuras pilna versija atrodama šeit (Word fails). Visi laipni aicināti uz Voleriem!

Latvijas Hidroekoloģijas institūta darba rezultāti projektā BONUS BASMATI 20. februārī tiks atspoguļoti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas organizētā informatīvā pasākumā "Jūras plānošana, izmantošana un dzīvotspējīga jūras ekosistēma  - vai tas viss ir iespējams?", Rīgā, VARAM telpās. Kādi ir jūras ekosistēmas pakalpojumi, kas tos nodrošina, ietekmē un kā tie var mainīties - par to stāstīs LHEI prezentācijas. Paredzēta arī pasākuma dalībnieku aktīva iepazīšanās ar lēmumu pieņemšanas atbalsta rīku Baltic Explorer, kas, izmantojot dažādus jūras vides datus, palīdz izvēlēties piemērotākās darbības jūrā un piekrastē. Pasākuma programma šeit. Vairāk par projektu BONUS BASMATI - https://bonusbasmati.eu/

Pielikumi:
Download this file (Agenda 20022020.pdf)Agenda 20022020.pdf[Agenda]423 kB

Laikā no 17. līdz 20. septembrim, pētniece Inta Dimante-Deimantoviča, kopā ar maģistrantūras studenti Annu Lanku pārstāv Latvijas Hidroekoloģijas institūtu starptautiskajā konferencē Lakes & Reservoirs: Hot Spots and Topics in Limnology, kas norisinās Polijā, Mikožinā. Konferences laikā tiek prezentēti rezultāti Eiropas Reģionālā attīstības fonda projektā Pēcdoktorantūras pētniecības atbalstam. Autores uzstājas ar stenda referātu "Preliminary results of multi-proxy paleolimnological survey performed in anthropogenic impact limited lake, a case study from Latvia, North-Eastern Europe". Pētījums atspoguļo cilvēka darbības ietekmes pēdas Sekšu ezerā, kas atrodas Garkalnes administratiīvajā teritorijā. Pētot ezera nogulumus, konstatēta gan klimata pasiltināšanās ietekme, gan ezera bagātināšanās ar organiskajām vielām.

Ciešākie sadarbības partneri

  • Latvijas Universitāte

  • Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs

  • Nacionālo Bruņoto spēku Jūras spēku flotile

  • Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts (BIOR) 

  • ... pārējie.

Kontakti

Voleru iela 4, LV-1007, Rīga.

E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Datu aizsardzības speciālists Aleksandra Ivanova: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Šī mājas lapa izmanto Sīkdatnes, apmeklējot to Jūs piekrītat to izmantošanai.