Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” projekta pētniecības pieteikums "Dabiskas purva ezeru ekosistēmas – meklējot ekoloģiskus parametrus, kas ilustrē cilvēka ietekmes neskartu ekosistēmu funkcionēšanu (1.1.1.2/VIAA/4/20/736)"
Pētniecības pieteikums " Dabiskas purva ezeru ekosistēmas – meklējot ekoloģiskus parametrus, kas ilustrē cilvēka ietekmes neskartu ekosistēmu funkcionēšanu.  (Pristine peat lake ecosystems - aiming for ecological metrics that reflect undisturbed ecosystem functioning.) (1.1.1.2/VIAA/4/20/736)" tiks īstenots Latvijas Hidroekoloģijas institūtā (LHEI).
Projekta kopējais mērķis ir attīstīt un pilnveidot pēcdoktoranta, Dr. Matīsa Žagara, zinātniskās prasmes un kompetences. Iegūt jaunas zināšanas, kas ļauj palielināt gan pēcdoktoranta, gan LHEI zinātnisko kapacitāti. Projekta zinātniskie mērķi ir:
 1. veikt visaptverošus ekosistēmu pētījumus neskartos purva ezeros Latvijā un
 2. meklēt izmērāmus parametrus, kas ļauj kvantificēt šo ekosistēmu unikālas, funkcionālas iezīmes un salīdzināt to ekoloģisko stāvokli ar ezeriem, kas pakļauti cilvēka ietekmei.

Projekta īstenošana tiks sadalīta 4 aktivitātēs. Pirmās aktivitātes ietvaros tiks īstenotas projekta pārvaldības darbības, nodrošinot tā gludu norisi. Otrā aktivitāte ietver darbības lauka datu ievākšanai. Trešā aktivitāte paredzēta datu analīzei un jaunu funkcionālo parametru meklēšanai. Ceturtā aktivitāte nodrošina mērķgrupu informēšanu par projekta rezultātiem.
Projekta mērķi ir sasaistē ar RIS3 mērķiem, jo palielina inovācijas kapacitāti, attīstot novatorisku pētniecības virzienu, un palīdz veidot politikas instrumentus, kas atraisa uz zināšanām balstītu attīstību (zinātniski identificējot ezeru ekosistēmu atjaunošanas mērķus).
Pētniecības pieteikuma kopējās izmaksas: 111 505 EUR Pētniecības pieteikuma ilgums: 1.01.2021 – 30.06.2023.

Aktualitātes:

2.etaps, par periodu: maijs-augusts
Uzsākta lauka datu ievākšana. Septiņos ezeros (Ciematnieka, Liepsalas, Vaboles, Vērtēža, Islienas, Kurtavas, Tolkājas) tikušas veiktas sekojošās aktivitātes:
 1. Ievākti dati par pamata fizikāli ķīmiskajiem parametriem ūdenī (O2 koncentrācija, ūdens temperatūra, pH, elektrovadītspēja) vairākās stacijās un dziļuma zonās katrā ezerā, 1-2 reizes mēnesī. Uzsākta datu apkopošana datu bāzē
 2. Ievākti ūdens paraugi un laboratoriski analizēti virkne hidroķīmisku parametru (kopējais N un P, PO4, NO3, NH4, DOC, POC, CHLa) vairākās stacijās un dziļuma zonās katrā ezerā, 1-2 reizes mēnesī. Uzsākta datu apkopošana datu bāzē.
 3. Ievākti fitoplanktona, zooplanktona un zoobentosa paraugi 2-3 stacijās katrā ezerā, pavasara un vasaras sezonās.
 4. Ievākti zivju sabiedrības paraugi. Veikta zinātniskā zveja visos ezeros vasaras sezonā. Iegūti dati par zivju sabiedrības sugu sastāvu un biomasām, uzsākta datu apkopošana datu bāzē. Ievākti zivju barošanās un augšanas paraugi.

Septiņos ezeros (Ciematnieka, Liepsalas, Vaboles, Vērtēža, Islienas, Kurtavas, Tolkājas) tikušas veiktas sekojošās aktivitātes:

 1. Ievākti dati par pamata fizikāli ķīmiskajiem parametriem ūdenī (O2 koncentrācija, ūdens temperatūra, pH, elektrovadītspēja) vairākās stacijās un dziļuma zonās katrā ezerā, 1-2 reizes mēnesī. Turpinās datu apkopošana datu bāzē; veikta līdz šim ievākto datu vizualizācija un aprakstīšana, izmantojot deskriptīvās statistiskās metodes.
 2. Ievākti ūdens paraugi un laboratoriski analizēti virkne hidroķīmisku parametru (kopējais N un P, PO4, NO3, NH4, DOC, POC, CHLa) vairākās stacijās un dziļuma zonās katrā ezerā, 1-2 reizes mēnesī. Turpinās datu apkopošana datu bāzē; veikta līdz šim ievākto datu vizualizācija un aprakstīšana, izmantojot deskriptīvās statistiskās metodes.
 3. Ievākti fitoplanktona, zooplanktona un zoobentosa paraugi 2-3 stacijās katrā ezerā, pavasara, vasaras un rudens sezonās. Pabeigta zoobentosa un fitoplanktona paraugu analīze, dati apkopoti datu bāzē; turpinās zooplanktona paraugu analīze. Veikta līdz šim ievākto datu vizualizācija un aprakstīšana, izmantojot deskriptīvās statistiskās metodes.
 4. Ievākti zivju sabiedrības paraugi. Veikta zinātniskā zveja visos ezeros vasaras sezonā. Iegūti dati par zivju sabiedrības sugu sastāvu un biomasām; ievākti zivju barošanās un augšanas paraugi. Pabeigta zivju augšanas paraugu analīze, dati apkopoti datu bāzē; turpinās zivju barošanās analīze. veikta līdz šim ievākto datu vizualizācija un aprakstīšana, izmantojot deskriptīvās statistiskās metodes.

Ciešākie sadarbības partneri

 • Latvijas Universitāte

 • Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs

 • Nacionālo Bruņoto spēku Jūras spēku flotile

 • Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts (BIOR) 

 • ... pārējie.

Kontakti

{google_map}LHEI|version:classic|link:no|show_info:no|width:250|height:250|https:yes{/google_map}

Voleru iela 4, LV-1007, Rīga.

E-pasts: hydro@latnet.lv
Datu aizsardzības speciālists Aleksandra Ivanova: das@lhei.lv

Šī mājas lapa izmanto Sīkdatnes, apmeklējot to Jūs piekrītat to izmantošanai.