Igaunijas-Latvijas programmas projekts "GURINIMAS - Integrated Nitrogen Management System for the Gulf of Riga"

Īstenošanas laiks 2017.g. 1. aprīlis - 2019.g. 30. septembris, vadošais partneris - Igaunijas Vides ministrija. Vairāk informācijas - http://www.envir.ee/en/news-goals-activities/protection-marine-environment/gurinimas

Projektā GURINIMAS piedalās seši partneri no Igaunijas un Latvijas:

Igaunijas Republikas Vides ministrija

Tallinas Tehniskā universitāte, TTU https://www.ttu.ee/instituut/ehituse-ja-arhitektuuri-instituut/uurimisruhmad-4/vee-ja-keskkonnatehnika/#

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, LVĢMC https://www.meteo.lv/lapas/par-centru/eiropas-savienibas-lidzfinansetie-projekti/gurinimas/gurinimas?id=2252&nid=1111

Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava", LVMI "Silava" http://www.silava.lv/23/section.aspx/View/214-

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, LLU http://www.llu.lv/index.php/lv/projekti/apstiprinatie-projekti/2017/rigas-juras-lica-integreta-slapekla-apsaimniekosanas-sistema

Latvijas Hidroekoloģijas institūts

 

GURINIMAS ir Igaunijas-Latvijas sadarbības projekts, kas tiek īstenots Interreg starpreģionu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam ietvaros. Projekta nosaukuma atšifrējums – slāpekļa integrētās pārvaldības sistēma Rīgas līcim. GURINIMAS iekļaujas ES Baltijas jūras reģiona stratēģijas (EUBSRS) prioritārajā sfērā – barības vielu ieplūdes jūrā samazināšana līdz pieņemamam līmenim – un ir paredzēts kā ieguldījums EUBSRS mērķa „Glābt jūru” sasniegšanā.

Projekta numurs

Est-Lat 20

Projekta pamatojums un mērķi

Ūdens kvalitāti Rīgas līcī ietekmē saimnieciskā darbība gan Igaunijā, gan Latvijā. Labs jūras vides stāvoklis līcī pagaidām vēl nav sasniegts, tāpēc nepieciešams izstrādāt vienotu slāpekļa pārvaldības sistēmu, lai visefektīvākajā veidā samazinātu barības vielu ieplūdi jūrā un tās eitrofikāciju. Slāpekļa savienojumu ietekme jūtama ne tikai ūdens vidē, bet arī sauszemes sistēmās (mežos, augsnē) un atmosfērā, piemēram, kā ozona slāņa samazināšanās.

Pasākumi slāpekļa slodzes samazināšanai parasti tiek realizēti lauksaimniecības, rūpniecības un enerģētikas sektoros, kā arī pilsētvidē, kas ir galvenie slāpekļa avoti Baltijas jūras sateces baseinā. Šobrīd ir apzināta integrētas pieejas nepieciešamība, kuras ietvaros tiek novērtēta slāpekļa ietekme uz eitrofikāciju, ņemot vērā arī citus sektorus, piemēram, mežsaimniecību, akvakultūru, transportu un citas jomas.

Pārvaldības sistēmas izveidošanas procesā paredzēta slāpekļa aprites modeļa izstrāde – slāpekļa savienojumu avotu un plūsmu pārskatīšana, kā arī iespējamo zudumu un riska faktoru apzināšana, lai varētu noteikt prioritārās jomas slāpekļa slodzes mazināšanai un nodrošinātu nepieciešamo informāciju izmaksefektīvu pasākumu izstrādei jūras vides kvalitātes un slāpekļa izmantošanas efektivitātes uzlabošanai. Projekta ietvaros tiks izstrādāta saskaņota sistēma, kas nodrošinās vienotu pieeju slāpekļa pārvaldībai abās kaimiņvalstīs – Igaunijā un Latvijā. Sistēmu izmantos upju baseinu apsaimniekošanas plānošanā, jūras stratēģijas īstenošanā, kā arī esošo starpvalstu sadarbības pasākumu ietvaros.

Projekta uzdevumi

Projekta galvenie uzdevumi ir iedalīti trijās grupās

T1 – ESAO metodoloģijas analīze, Baltijas jūras reģionam piemērotas metodoloģijas un analīzes modeļa izstrāde slāpekļa plūsmai.

T2 – datu ievākšana no atbildīgajām Igaunijas un Latvijas institūcijām, datu analīze un modelēšana, balstoties uz izstrādāto metodoloģiju. Rezultātu novērtēšana un interpretācija.

T3 – slāpekļa integrētās pārvaldības sistēmas Rīgas līcim (GURINIMAS) izstrāde, informējot mērķgrupas un ieinteresētās personas par projekta rezultātiem.

Plānotie rezultāti

  • Vienotas Latvijas un Igaunijas integrēta slāpekļa apsaimniekošanas sistēmas izstrādāšana
  • Galveno slāpekļa zudumu riska sektoru apzināšana
  • Slāpekļa integrētas pārvaldības sistēmas ieviešana upju baseinu apsaimniekošanas plānos un citos vides aizsardzības normatīvajos aktos.

Projekta budžets

Kopējais projekta finansējums ir 427 290 EUR, tai skaitā Intereg V-A Igaunijas – Latvijas programmas 2014. –2020. gadam finansējums – 363 196,50 EUR un partneru finansējums – 64 093,50 EUR (LHEI daļa ir 40 000,00 EUR).

Projekta koordinatore

Solveiga Kadiķe (Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.); tālr. 67614840

Šajā tīmekļa vietnē iekļautā informācija ir tās autora viedoklis. Programmas vadošā organizācija nav atbildīga par šīs informācijas iespējamo lietošanu.

Ciešākie sadarbības partneri

  • Latvijas Universitāte

  • Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs

  • Nacionālo Bruņoto spēku Jūras spēku flotile

  • Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts (BIOR) 

  • ... pārējie.

Kontakti

Voleru iela 4, LV-1007, Rīga.

E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Datu aizsardzības speciālists Aleksandra Ivanova: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Šī mājas lapa izmanto Sīkdatnes, apmeklējot to Jūs piekrītat to izmantošanai.