Viedie piejūras reģioni: viedā specializācija, jūras un piekrastes resursi ekonomikas izaugsmei Baltijas jūras reģionā (Smart Blue Regions)


Programma:

Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma 2014.-2020.gadam

Projektu īsteno programmas 1. Prioritātē “Inovācijas spējas”; Specifiskais mērķa: 1.2. “Viedā specializācija: veicināt izaugsmes iespējas, pamatojoties uz inovācijas nozares pārstāvju augošajām spējām izmantot viedās specializācijas pieeju” ietvaros.

Projekta mērķis:

Sekmēt ekonomikas izaugsmi reģionos, izmantojot piekrastes/jūras resursus (blue growth), ko veicinātu uzlabota Baltijas jūras reģionu reģionu rīcībspēja, ieviešot piekrastes/jūras viedās specializācijas stratēģijas.

Īstenošanas laiks: 01.03.2016 – 28.02.2019.

Kopējais budžets: EUR 1 836 045, ERAF finansējums EUR 1 455 596,75.

Galvenās aktivitātes:

  1. Aktivitāšu kopa “RIS3 ieviešanas spēju stiprināšana”, kuras ietvaros tiek īstenotas šādas aktivitātes:
   • Jūras un piekrastes viedās specializācijas stratēģiju vadības un ieviešanas funkcionālā analīze partnerreģionos;
   • Starpvalstu pieredzes apmaiņa par veiksmīgiem piemēriem jūras un piekrastes viedās specializācijas vadībā un ieviešanā– partneru sanāksmes, dalība starpvalstu semināros, tikšanās ar citiem partneriem ārpus partnerības;
   • Jūras un piekrastes viedās specializācijas pasākumu ieviešanas novērtēšanas indikatoru sistēmas izstrāde un pārbaude.
  2. Aktivitāšu kopa “Jūras un piekrastes viedās specializācijas ieviešanas pasākumu integrēšana RIS3 ieviešanā”, kuras ietvaros tiek īstenotas šādas aktivitātes:
   • Starpvalstu analīze: jūras un piekrastes viedās specializācijas pasākumi partnerreģionos (labās prakses piemēri);
   • Reģionālo inovācijas jomas dalībnieku iesaistes stratēģijas izstrāde jūras un piekrastes viedās specializācijas pasākumu ieviešanā;
   • Jaunu jūras un piekrastes viedās specializācijas rīcības politiku (pasākumu) izvēle, uzlabošana un izmēģināšana partnerreģionos.
  3. Aktivitāšu kopa “Starpreģionu sadarbības uzsākšana jūras un piekrastes viedas specializācijas ieviešanā”, kuras ietvaros tiek īstenotas šādas aktivitātes:
   • Starpvalstu analīze par reģionu sadarbības potenciālu: RIS3 stratēģiju analīze BJR, iesaistīto pušu, resursu un jūras un piekrastes viedās specializācijas attīstības jomu kartēšana partnerreģionos;
   • Starpvalstu sadarbības spēju attīstīšana: jūras un piekrastes viedās specializācijas jomu noteikšana sadarbībai, starpvalstu semināri un tikšanās ar iesaistītām un ieinteresētajām pusēm sadarbības veicināšanai;
   • Starpvalstu projektu attīstīšana jūras un piekrastes viedās specializācijas ieviešanai partnerreģionos.

Aktivitātes tiek īstenotas trīs tematiskajos virzienos:

   1. Jūras tehnoloģijas un iekārtas
   2. Dzīves zinātnes un jūras dziednieciskie resursi
   3. Enerģija (jūras resursi enerģētikai)

Partneri:

Projektā iesaistīti partneri no BJR piekrastes reģioniem: Šlēsvigas-Holšteinas Ekonomikas ministrija (Vācija, Vadošais partneris), Somijas Dienvidrietumu Padome (Somija), Ida-Viru pašvaldība (Igaunija), Jūras institūts un Asociācija „Pomorskie in the European Union” (Polija), Skåne reģions (Zviedrija) Rīgas plānošanas reģions un Hidroekoloģijas institūts (Latvija).

Mērķa grupas:

   • Baltijas jūras piekrastes reģionu institūcijas un speciālisti, kas ir iesaistīti RIS3 izstrādē un ieviešanā;
   • Inovāciju atbalsta tīkli un klāsteri, kuri specializējas jūras un piekrastes resursu izmantošanā ekonomikas izaugsmei;
   • Uzņēmēju asociācijas un individuālie komersanti/MVU, kuri strādā pie inovācijām jūras un piekrastes resursu izmantošanai ekonomikas izaugsmei;
   • Augstākās izglītības un pētniecības iestādes

Galvenie ieguvumi:

   • Palielināta reģionu rīcībspēja piekrastes resursu izmantošanai RIS3 ieviešanā;
   • Sniegta palīdzība projektā iesaistītajiem reģioniem optimizēt to specifiskos piekrastes resursu izmantošanas pasākumus RIS3 ieviešanai, pārņemot labās prakses no citiem reģioniem;
   • Uzlabota izpratne par makro-reģionālo sinerģiju un transnacionālo sadarbību

Galvenās aktivitātes:

  1. “RIS3 ieviešanas spēju stiprināšana”, kuras ietvaros tiek īstenotas šādas aktivitātes:
   • Jūras un piekrastes viedās specializācijas stratēģiju vadības un ieviešanas funkcionālā analīze partnerreģionos;
   • Starpvalstu pieredzes apmaiņa par veiksmīgiem piemēriem jūras un piekrastes viedās specializācijas vadībā un ieviešanā– partneru sanāksmes, dalība starpvalstu semināros, tikšanās ar citiem partneriem ārpus partnerības;
   • Jūras un piekrastes viedās specializācijas pasākumu ieviešanas novērtēšanas indikatoru sistēmas izstrāde un pārbaude.
  2. “Jūras un piekrastes viedās specializācijas ieviešanas pasākumu integrēšana RIS3 ieviešanā”, kuras ietvaros tiek īstenotas šādas aktivitātes:
   • Starpvalstu analīze: jūras un piekrastes viedās specializācijas pasākumi partnerreģionos (labās prakses piemēri);
   • Reģionālo inovācijas jomas dalībnieku iesaistes stratēģijas izstrāde jūras un piekrastes viedās specializācijas pasākumu ieviešanā;
   • Jaunu jūras un piekrastes viedās specializācijas rīcības politiku (pasākumu) izvēle, uzlabošana un izmēģināšana partnerreģionos.
  3. “Starpreģionu sadarbības uzsākšana jūras un piekrastes viedas specializācijas ieviešanā”, kuras ietvaros tiek īstenotas šādas aktivitātes:
   • Starpvalstu analīze par reģionu sadarbības potenciālu: RIS3 stratēģiju analīze BJR, iesaistīto pušu, resursu un jūras un piekrastes viedās specializācijas attīstības jomu kartēšana partnerreģionos;
   • Starpvalstu sadarbības spēju attīstīšana: jūras un piekrastes viedās specializācijas jomu noteikšana sadarbībai, starpvalstu semināri un tikšanās ar iesaistītām un ieinteresētajām pusēm sadarbības veicināšanai;
   • Starpvalstu projektu attīstīšana jūras un piekrastes viedās specializācijas ieviešanai partnerreģionos.

Projekta mājaslapa: www.smartblueregions.eu

LHEI kontaktpersona: Anda Ikauniece, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Ciešākie sadarbības partneri

 • Latvijas Universitāte

 • Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs

 • Nacionālo Bruņoto spēku Jūras spēku flotile

 • Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts (BIOR) 

 • ... pārējie.

Kontakti

Voleru iela 4, LV-1007, Rīga.

E-pasts:Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Šī mājas lapa izmanto Cookies, apmeklējot to Jūs piekrītat to izmantošanai.