„Vienota nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskā pamattīkla zinātniskās darbības nodrošināšanai izveide, Nr.2010/0239/2DP/2.1.1.3.2./10/IPIA/VIAA/001"

2015.gads. 

Atsevišķu pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgums starp VARAM un LHEI par atbalstu jūras telpiskajam plānojumam 2017.g.
Pielikumi:

Atsevišķu pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgums 2015. gadā.

2015.gads

2012-2014.gads

Multi-level Governance in MSP (Maritime Spatial Planning) throughout the Baltic Sea Region (PartiSEApate)

Vairāk

LVAFA projekts Nr. 1-08/447/2014 “ES Ūdens Struktūrdirektīvas 2000/60/EK īstenošana Latvijas piekrastes un pārejas ūdeņos (Baltijas jūra): bioloģisko kvalitātes elementu (fitoplanktona, makrofītu, bentosa bezmugurkaulnieku) interkalibrācija un testēšana (zivis).” 

2015.gads

2014.gads

Atsevišķu pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgums 2014/2

Latvijas – Lietuvas –Taivānas zinātniskās sadarbības atbalsta fonda projekts

“Development of the ships’ ballast water management system to reduce biological invasions” (BALMAN)

2015-2017.gads

VARAM Atsevišķu pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgums 2016. gadā, Nr. 6

LVAFA projekts Nr. 1-08/554/2014 “Prioritāro vielu indikatoru izstrāde Jūras stratēģijas pamatdirektīvai – smagie metāli.”

2015.gads

2016.gads 

VARAM Atsevišķu pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgums par jūras telpisko plānojumu

LVAFA projekts Nr. 1-08/94/2016

“Eitrofikācijas novērtēšanas piekrastes ūdeņos sistēmas attīstīšana atbilstoši Nitrātu direktīvas prasībām”

Sabiedrības informēšana par klimata pārmaiņu izraisītajām sekām Latvijas ezeros

Cikls (eng. CyCLE) ir apļveida process, kas sastāv no vairākiem savstarpēji saistītiem posmiem. Cikliskums dabā nodrošina harmoniju, ko spilgti parāda barības vielu aprites process – kas vienam paliek pāri, citam kalpo par barību. Ja cikls cilvēka darbības un klimata pārmaiņu rezultātā tiek izjaukts, dabā sāk veidoties atkritumi.

2015.gads 

LVAFA projekts Nr. 1-08/415/2014 “Piesārņojuma bioloģisko efektu novērtējums Rīgas līcī un Baltijas jūras piekrastē atbilstoši Jūras stratēģijas pamatdirektīvas (2008/56/EC) kvalitātes kritērijam D8.”

 

 

Pielikumi:

Apakškategorijas

Apakškategorijas

Ciešākie sadarbības partneri

  • Latvijas Universitāte

  • Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs

  • Nacionālo Bruņoto spēku Jūras spēku flotile

  • Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts (BIOR) 

  • ... pārējie.

Kontakti

Voleru iela 4, LV-1007, Rīga.

E-pasts:Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.