LHEI -> Par LHEI Latviešu versija English version HOME English version HOME
Jaunumi | Pakalpojumi | Partneri | Publikācijas | Dokumenti | Jūras direktīva

Par LHEI


7th OES Baltic Symposium
Augusta beigās ieplānotais Baltijas jūras simpozijs tiek pārcelts uz vēlāku laiku un, precīza informācija par jauno norises vietu un laiku būs pieejama 2016. gada septembrī.

Laipni lūdzam Latvijas Hidroekoloģijas institūtā. Mēs esam neliels, vides ministra pārraudzībā esošs, valsts zinātnisks institūts, kurš pēta ar Baltijas jūras vidi un ekoloģiju saistītas fundamentālas un praktiskas problēmas. Mūsu darbs galvenokārt ir orientēts uz Rīgas jūras līci un Baltijas jūras Latvijas daļu, kur mēs arī esam atbildīgi par jūras vides monitoringu.

.

  Izpētes virzieni:
 • Jūras vides monitorings
 • Ilglaicīgās izmaiņas Baltijas jūrā
 • Sezonālie cikli iesāļūdens planktona un bentosa cenozēs
 • Vertikālās plūsmas
 • Bentāles un pelagiāles saistība
 • Piekrastes bioloģiskā daudzveidība
 • Invazīvās sugas
 • Ekoloģiskā modelēšana
 • Toksiskās aļģes un aļģu toksīni
 • Biotestēšana
 • Ekoloģiskā riska noteikšana


Mūsu adrese

Voleru iela 4, LV-1007, Rīga. E-pasts:hydro@latnet.lv
Administrācijas tālrunis: 67601995. Grāmatvedības tālrunis: 67610851. Fakss: 67601995

Ieeja darbiniekiem